Privind confidențialitatea

Privind confidențialitatea

top-siteuri-matrimoniale.ro: Declarație privind confidențialitatea

(23.10.2020)

Protecția datelor este o preocupare importantă pentru Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg („Interdate S.A.”). Din acest motiv, noi prelucrăm datele clienților doar în conformitate cu reglementările aplicabile relevante pentru protecția datelor (RGPD).

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal dacă ne puneți la dispoziție datele respective vizitând acest website pentru compararea serviciilor de întâlniri ("top-siteuri-matrimoniale.ro") și avem dreptul să colectăm, să utilizăm și să prelucrăm datele în baza consimțământului pe care l-ați exprimat.

Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

Datele jurnalizate

Atunci când accesați pagina de start a companiei, browserul dumneavoastră de internet transmite automat, din motive tehnice, datele care urmează („date jurnalizate”) către serverul web al companiei, date pe care compania noastră le înregistrează în fișiere de tip jurnal:

  • data și ora accesării, URL-ul website-ului de referință, fișierul solicitat, volumul datelor transmise, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, adresa IP, numele de domeniu al furnizorului de servicii de internet

Acestea sunt exclusiv informații care nu permit să se ajungă la nicio concluzie cu privire la persoana fizică. Aceste informații sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a afișa corect conținutul website-ului pe care l-ați solicitat și sunt obligatorii pentru utilizarea ofertelor online. Datele jurnalizate sunt evaluate în scopuri pur statistice, în vederea optimizării prezenței online a companiei noastre și a tehnologiei care stă la baza acesteia. Ulterior, aceste date sunt șterse.

Scopul prelucrării datelor

Utilizăm datele menționate mai sus în următoarele scopuri:

  • Mentenanța și protejarea securității website-urilor noastre prin prevenirea și detectarea riscurilor de securitate, a comportamentelor frauduloase sau a altor activități ilegale ori menite să provoace prejudicii; precum și prin analizarea conținuturilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru realizarea scopurilor menționate mai sus. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este articolul 6 (1) (b) și (f) din Regulamentul general privind protecția datelor sau consimțământul dumneavoastră exprimat în mod expres, în conformitate cu articolul 6 (1) (a) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Dacă datele menționate mai sus sunt prelucrate ulterior în alt scop decât scopul inițial pentru care au fost colectate, suntem obligați să vă informăm cu privire la acest lucru și cu privire la noul scop înainte de a continua prelucrarea. Astfel, aveți posibilitatea de a obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră în noul scop.

Transferul datelor

Toate datele pe care ni le transmiteți vor fi prelucrate în condiții de confidențialitate. Nu vom vinde datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți.

În principiu, datele dumneavoastră nu vor fi puse la dispoziția terților cu excepția cazului în care v-ați dat acordul sau dacă avem dreptul și / sau obligația legală de a transfera aceste date.

Transferăm date cu caracter personal către tribunale, autorități fiscale sau autorități de supraveghere în cazul în care acest lucru este permis din punct de vedere legal și necesar pentru conformarea la legislația în vigoare sau pentru a aplica, a exercita ori a apăra drepturi legale. Luăm toate măsurile pentru a asigura garanții adecvate și rezonabile în vederea protejării datelor cu caracter personal.

În măsura în care este necesar pentru prestarea serviciului, transmitem date cu caracter personal în scopurile menționate mai sus următoarelor companii sau categorii de companii:

· insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Germania. Furnizorul nostru de servicii este responsabil pentru administrarea platformei noastre, pentru dezvoltarea în continuare a software-ului, pentru asistența oferită clienților și pentru marketing.

· R&T Media Network, Nassaulaan 36, 2341 EE OEGSTGEEST, Olanda. Utilizăm REVIEWTYCOON, un instrument pentru crearea de site-uri de comparare, furnizat de R&T Media Network. Informațiile generate în cadrul acestui instrument sunt stocate de R&T Media Network.

Transmiterea către destinatari din afara UE are loc numai în cazul în care scopul predefinit impune acest lucru și numai pe baza prevederilor contractuale standard ale UE. Acest lucru garantează că datele dumneavoastră sunt prelucrate în conformitate cu prevederile privind protecția datelor și în SUA (decizia Comisiei Europene din 12.07.2016 privind caracterul adecvat al nivelului protecției, ref. C(2016) 4176 def., Jurnalul Oficial L 207/1 din 01.8.2016).

Perioada de stocare

În cazul în care nu este indicată o perioadă explicită de stocare în momentul colectării (de exemplu, în cadrul unei declarații privind consimțământul), datele cu caracter personal vor fi șterse dacă nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului stocării, cu excepția cazului în care obligațiile legale de a stoca evidențele împiedică ștergerea acestora (de exemplu, obligațiile impuse de legislația fiscală și comercială de a păstra evidențele).

Securitatea datelor

Pentru a proteja datele pe care le stocăm și le procesăm în cadrul companiei noastre, luăm măsuri tehnice și organizaționale de securitate împotriva manipulării, a încălcării confidențialității, a distrugerii și a accesării datelor de către persoane neautorizate. Măsurile de securitate ale companiei noastre sunt îmbunătățite constant, în conformitate cu dezvoltarea tehnologiei.

Drepturile persoanelor vizate: dreptul la informare, corectare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor lor cu caracter personal, dreptul la opoziție și dreptul la portabilitatea datelor

Vă vom confirma în scris, la cerere, în conformitate cu legislația actuală, dacă stocăm date și care sunt datele cu caracter personal stocate de compania noastră. Dacă dumneavoastră personal sunteți înregistrat ca utilizator, vă oferim posibilitatea să verificați aceste date și, dacă este cazul, să le modificați și să le ștergeți. Dacă, în ciuda eforturilor companiei noastre în ceea ce privește securitatea și corectitudinea datelor, au fost stocate informații incorecte și dumneavoastră, ca utilizator, nu vă puteți corecta datele, le vom corecta noi la solicitarea dumneavoastră.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către compania noastră. În plus, puteți să solicitați să primiți datele pe care le-ați furnizat companiei noastre într-un format structurat, standard și care să poată fi prelucrat de un calculator. De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter personal de către compania noastră.

În plus, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care obligațiile legale de a ține evidențe împiedică acest lucru. Ștergem datele atunci când nu mai avem nevoie de ele în scopul pentru care au fost colectate și prelucrate sau în cazul în care vă revocați consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră. În plus, ștergem date dacă prelucrarea a fost ilegală din motive care nu ne sunt cunoscute sau dacă ați depus o obiecție la prelucrare și nu există un interes legitim prealabil pentru prelucrare. Datele dumneavoastră vor fi șterse și în cazul în care suntem obligați prin lege să facem acest lucru. Compania noastră a implementat și măsuri tehnice pentru a îi informa pe toți destinatarii datelor cu privire la solicitarea dumneavoastră de ștergere sau corectare. Acest lucru se aplică numai în cazurile în care am dezvăluit sau am făcut publice aceste date. Toate linkurile, copiile și reproducerile datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

Dacă ați fost de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a vă revoca consimțământul în orice moment, cu efect ulterior. Revocarea consimțământului nu face ca prelucrarea datelor să fie ilegală în mod retroactiv.

Transmiterea datelor către compania noastră se face în mod voluntar. Cu toate acestea, aceste date sunt necesare pentru încheierea ulterioară a contractului sau pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră. Dacă nu doriți să vă faceți cunoscute datele, contractul poate să nu fie valabil în anumite circumstanțe sau este posibil să nu puteți primi răspuns la întrebările dumneavoastră. Furnizarea datelor este necesară pentru încheierea contractului.

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor:

[email protected] sau prin poștă la adresa

Interdate S.A. C-Date Data Protection Officer
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Aveți, de asemenea, dreptul să vă adresați autorității de supraveghere competente dacă aveți reclamații cu privire la prelucrarea datelor de către compania noastră.

Autoritatea de supraveghere a protecției datelor responsabilă pentru compania noastră este:

Commission nationale pour la protection des données (Comisia națională pentru protecția datelor)

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Ca persoană vizată, aveți posibilitatea de a vă adresa autorității de supraveghere a protecției datelor din țara dumneavoastră: ( https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 ).

Analizele bazate pe date de urmărire, instrumentele de remarketing

Utilizăm așa-numitele tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți și a optimiza în permanență oferta noastră.

Google Analytics

De asemenea, top-siteuri-matrimoniale.ro utilizează Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere text stocate pe calculatoarele clienților pentru a ajuta website-ul să analizeze modul în care aceștia folosesc site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui website (inclusiv adresa IP) vor fi transmise către un server Google din Statele Unite și stocate acolo. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea website-ului de către clienți, pentru a întocmi analize ale activităților de pe website pentru administratorii website-ului și pentru furnizarea altor servicii asociate cu utilizarea website-ului și a internetului. Dacă este cazul, Google va transmite aceste informații și unor terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în cazul în care terții prelucrează aceste date în numele său. Google nu va asocia adresa IP cu alte date pe care le deține. Clienții pot împiedica instalarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browserele lor; cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în cazul în care se realizează acest lucru, s-ar putea să nu fie posibilă utilizarea pe deplin a tuturor funcțiilor website-ului. Utilizând acest website, clienții își declară acordul față de prelucrarea de către Google a datelor colectate în modul descris mai sus și în scopul menționat mai sus. Pentru informații detaliate despre Google Analytics și protecția datelor, accesați https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Utilizăm Universal Analytics pentru analiza utilizatorilor. Acesta ne permite să obținem informații despre utilizarea ofertelor noastre pe diferite dispozitive („Cross Device”). Utilizăm un ID de utilizator pseudonimizat cu ajutorul tehnologiei cookie-urilor, care nu conține date cu caracter personal și nu transmite date către Google. Colectarea și stocarea datelor pot fi dezactivate în orice moment printr-un plugin de browser de la Google ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ). Această dezactivare trebuie efectuată pe toate sistemele pe care le utilizați, de exemplu, într-un alt browser sau pe dispozitivul mobil. Mai multe informații despre Universal Analytics puteți găsi aici: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Sunt activate următoarele funcții publicitare ale Google Analytics:

  • Remarketing cu Google Analytics
  • Google Display Network Impression Reporting
  • Google Analytics Demographics and Interest Reporting
  • Servicii integrate care necesită colectarea datelor de către Google Analytics prin intermediul cookie-urilor și al identificatorilor publicitari

Aceste funcții publicitate permit Google Analytics să colecteze date suplimentare despre utilizator prin intermediul cookie-urilor Google (mai multe informații la https://www.google.com/policies/technologies/types/ ) și al identificatorilor publicitari, față de datele colectate prin implementarea standard a Google Analytics.

Cloudflare

Pentru a proteja împotriva atacurilor, a boților nocivi, precum și pentru a optimiza timpii de încărcare ai website-urilor noastre, utilizăm serviciile partenerului nostru tehnologic Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SUA. Toate datele transferate către sau de pe acest website (inclusiv adresa IP) sunt prelucrate prin intermediul rețelei globale Cloudflare („Content Delivery Network“). Este utilizat, în mod implicit, cel mai apropiat centru de date. Cloudflare administrează centre de date în cadrul UE. Pentru centrele de date din afara UE, se aplică „clauzele contractuale standard ale UE”. Pentru a recunoaște atacurile și a apăra împotriva acestora, Cloudflare stochează date de acces, care de obicei sunt șterse în decurs de 4 ore, iar cel mai târziu în decurs de 3 zile. Pentru a afla mai multe informații despre Politica de confidențialitate Cloudflare, accesați: https://www.cloudflare.com/security-policy . Detalii despre ce anume stochează Cloudflare pot fi găsite aici: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/ . Utilizând acest website, sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate de Cloudflare în modul descris mai sus.

Cookie-urile

Unele servicii top-siteuri-matrimoniale.ro necesită ca așa-numitele cookie-uri să fie activate. Prin urmare, top-siteuri-matrimoniale.ro informează în mod explicit clienții cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Cookie-urile sunt fragmente de text care sunt stocate pentru o perioadă limitată de timp (așa-numitele „cookie-uri de sesiune") în memoria temporară a calculatorului sau pe hard discul calculatorului (așa-numitele „cookie-uri persistente”). Cookie-urile conțin, de exemplu, informații privind accesarea precedentă de către utilizatori a serverul corespunzător, informații cu privire la ofertele solicitate sau la metodele de plată convenite în cursul tranzacțiilor anterioare. Scopul principal al cookie-urilor, realizat prin stocarea setărilor personale pe website-uri, este, pe de o parte, de a pregăti oferte personalizate pentru clienți, iar pe de altă parte, de a face utilizarea serviciilor cât mai confortabilă posibil, prin faptul că clienții pot vizita aceste website-uri în acest mod fără a fi nevoiți să facă toate setările de fiecare dată. În niciun caz cookie-urile nu sunt utilizate pentru a rula programe în mod independent sau pentru a încărca virusuri pe calculatoarele clienților.

top-siteuri-matrimoniale.ro utilizează cookie-uri de sesiune, cookie-urile afiliaților și partenerilor, precum și cookie-uri persistente.

Cookie-urile persistente:

top-siteuri-matrimoniale.ro utilizează așa-numitele „cookie-uri persistente” pentru a stoca setările personale de utilizare pe care le introduce un client atunci când utilizează servicii top-siteuri-matrimoniale.ro. Pe de o parte, acest lucru garantează că clienții își regăsesc setările personale atunci când revin pe website-urile top-siteuri-matrimoniale.ro, iar pe de altă parte servește la diferențierea automată a statutului de membru al clientului, dacă au văzut deja campanii de informare și de publicitate specifice sau dacă au luat parte la un sondaj. Utilizarea cookie-urilor persistente este menită să personalizeze și să îmbunătățească serviciile top-siteuri-matrimoniale.ro.

Declarație de consimțământ

Odată cu încheierea contractului, consimt la colectarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopurile menționate mai sus de către Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg sau de către terți care lucrează pentru și în numele Interdate S.A..

Am fost informat despre faptul că Interdate S.A. îmi va înregistra consimțământul.

În plus, am fost informat despre faptul că datele cu caracter personal referitoare la persoana mea, colectate în cadrul scopurilor menționate mai sus, vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Am fost informat că prelucrarea datelor mele are loc în mod voluntar și că pot refuza să îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor mele sau că pot să îl revoc oricând, cu efect ulterior, fără consecințe dezavantajoase pentru mine.

Pentru a revoca consimțământul, este suficient să trimiteți la adresa următoare un e-mail în care să precizați adresa IP utilizată pentru a vizita acest website:

[email protected]

Am fost informat că pot trimite revocarea mea prin fax la numărul 00 44 207 691 78 03 sau prin poștă la adresa Interdate S.A., C-Date Customer Service / Revocation of Consent or Data Correction, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg.