Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

TERMENI DE UTILIZARE

Bun venit la top-siteuri-matrimoniale.ro (denumit în continuare, împreună cu subdomeniile conținutul și mărcile sale, „Website-ul”).

Vă rugăm să citiți următorii Termeni de utilizare în detaliu înainte de a utiliza acest Website pentru a afla drepturile și obligațiile dumneavoastră față de Interdate S.A. , 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg ("top-siteuri-matrimoniale.ro" sau termenii la persoana întâia plural). Prin accesarea sau utilizarea Website-ului, acceptați Termenii de utilizare împreună cu Politica de confidențialitate ("Termeni"). Termenii și condițiile care au fost puse la dispoziția utilizatorului Website-ului în timpul vizitei respective pe Website se aplică. Dacă nu sunteți de acord cu oricare parte a acestor Termeni de utilizare, vă rugăm să încetați să utilizați acest Website și să nu-l vizitați.

1. Cine poate să utilizeze Website-ul

Website-ul poate fi utilizat doar de persoane cu vârsta de 18 ani sau mai mult. Persoanelor cu vârsta sub 18 ani nu le este permis să viziteze Website-ul.

2. Utilizarea Website-ului

Pe durata acestor Termeni, suntem de acord să vizitați și să utilizați Website-ul, cu condiția să respectați acești Termeni și legile aplicabile. top-siteuri-matrimoniale.ro își rezervă dreptul de a schimba sau de a sista în orice moment orice serviciu sau funcționalitate a Website-ului.

3. Restricții privind utilizarea Website-ului

Utilizatorului nu îi este permis:

a. să perturbeze funcționarea serverelor sau a rețelelor conectate la Website;

b. să utilizeze sau să ruleze orice sistem automat (inclusiv, dar fără limitare la „boți” și „roboți de căutare”) pentru a accesa Website-ul; și/sau

c. să eludeze, să dezactiveze sau să interfereze cu funcțiile de securitate ale Website-ului sau cu funcțiile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea Conținutului sau să încalce restricția de utilizare a Website-ului.

4. Disponibilitatea Website-ului, Garanții

a. Ne străduim să furnizăm cele mai precise informații cu putință; cu toate acestea, nu putem garanta despre conținutul disponibil pe Website că este exact, exhaustiv, fiabil, actual și lipsit de erori. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări conținutului sau oricărei părți a acestuia, la discreția noastră și fără obligația de a furniza notificări prealabile sau ulterioare cu privire la asemenea modificări. Utilizarea conținutului sau a unor părți ale acestuia se face în exclusivitate pe riscul utilizatorului și este responsabilitatea acestuia.

b. Website-ul este oferit așa cum este. top-siteuri-matrimoniale.ro nu oferă garanții de niciun fel, în mod expres sau implicit, inclusiv garanții privind comercializarea, utilitatea într-un anumit scop sau contrafacerea în legătură cu Website-ul sau cu materialele. top-siteuri-matrimoniale.ro nu garantează că Website-ul este lipsit de erori, breșe de securitate sau atacuri de viruși informatici. Ocazional, Website-ul poate fi indisponibil din cauza actualizărilor serviciilor sau din orice alt motiv. Sunteți de acord că top-siteuri-matrimoniale.ro nu răspunde pentru nicio incompatibilitate, inclusiv probleme tehnice cu internetul, conexiune lentă sau supraîncărcarea serverului nostru. Nu garantăm și nu ne asumăm niciun conținut, produs sau serviciu care este furnizat sau promovat pe Website de către un terț.

5. Declarația furnizorului de publicitate

Acest Website este o resursă de informare gratuită, care oferă utilizatorilor săi conținut util și funcții de comparare. Trebuie remarcat faptul că administratorul acestui Website poate fie să ofere el însuși serviciile comparate, fie să fie plătit pentru publicarea de conținut comercial al anumitor companii, aflat pe acest Website, ceea ce afectează locul și ordinea în care sunt prezentate companiile (și / sau produsele acestora). În unele cazuri, acest lucru poate avea un impact și asupra evaluării acestora.

Evaluările publicate pe această pagină sunt responsabilitatea exclusivă a administratorului Website-ului și nu ar trebui să fie utilizate ca o sursă de informații exacte. Publicarea informațiilor despre companii / produsele lor pe acest Website nu înseamnă că acestea sunt aprobate de administratorul Website-ului.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în Termenii de utilizare, este exclusă răspunderea pentru orice afirmații și garanții legate de informațiile prezentate pe Website. Informațiile afișate pe acest Website pot fi modificate în orice moment.

6. Limitarea răspunderii

a. top-siteuri-matrimoniale.ro nu limitează răspunderea sa în caz de deces sau de vătămare corporală cauzată de o eroare sau acțiune întreprinsă de noi, de angajații, reprezentanții sau agenții noștri, precum și nicio altă răspundere pe care nu avem dreptul să o limităm sau să o declinăm în temeiul legii aplicabile. Partea rămasă din această secțiune nu se aplică cu privire la această răspundere.

b. Fără a aduce atingere elementului de mai sus, top-siteuri-matrimoniale.ro nu va fi răspunzătoare pentru pierderi corporale (inclusiv, dar fără limitare la pierdere de venituri, oportunități, răspundere, mijloace de trai, alte pierderi); pentru niciun prejudiciu legat de valoarea sau reputația companiei; pentru nicio pierdere de date și nicio altă pierdere anume, indirectă sau subsecventă, suferită de dumneavoastră sau de un terț ca urmare a utilizării sau a incapacității de a utiliza acest site. top-siteuri-matrimoniale.ro nu își asumă nicio răspundere pentru linkurile către terți afișate pe Website. Utilizatorul care accesează website-uri asociate ale unor terți o face pe propriul risc.

7. Despăgubiri

Sunteți de acord să protejați și să despăgubiți top-siteuri-matrimoniale.ro și pe afiliații săi, membrii comitetelor de conducere, directorii, angajații și agenții acestora împotriva oricăror pretenții, daune, sarcini, pierderi, răspunderi, costuri și cheltuieli, inclusiv (dar fără limitare la) onorarii rezonabile ale avocaților, decurgând din: (i) utilizarea Website-ului de către dumneavoastră; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni de utilizare.

8. Linkuri; Website-uri terțe.

Website-ul poate conține linkuri către alte website-uri și către serviciile acestora, care pot fi deținute și controlate de noi. Când vizitați acele website-uri, faceți acest lucru pe propriul risc și în conformitate cu termenii de utilizare și politicile de confidențialitate (dacă este cazul) ale acelor website-uri.

Website-ul poate conține linkuri către website-uri ale unor terți și către servicii care nu sunt deținute și controlate de noi. Nu supraveghem și nu acceptăm nicio responsabilitate pentru conținutul sau produsele și serviciile oferite pe alte website-uri și nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru orice pierdere sau daună suferită ca urmare a utilizării acelor website-uri. Când vizitați acele website-uri, faceți acest lucru pe propriul risc și în conformitate cu termenii de utilizare și politicile de confidențialitate (dacă este cazul) ale acelor website-uri. Nu suntem responsabili și refuzăm în mod expres să oferim orice garanții cu privire la integritatea, caracterul adecvat, siguranța sau drepturile de proprietate intelectuală (așa cum sunt definite mai sus) ale acestor conținuturi terțe (website-uri și servicii ale unor terți, precum și ale partenerilor și clienților noștri). Utilizatorul exonerează top-siteuri-matrimoniale.ro în mod expres de orice răspundere care decurge din utilizarea unui website terț.

9. Confidențialitatea

Toate informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe Website pot fi găsite aici: „Politica de confidențialitate

10. Proprietatea intelectuală

a. Toate drepturile de proprietate intelectuală rezultate din sau asociate cu drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, mărci de servicii, numele și/sau designul mărcilor (inclusiv aspectul, modul de funcționare și alte elemente vizuale și non-verbale) (atât rezervate, cât și neprotejate de drepturi de proprietate) legate de:

i. Website;

ii. sub rezerva punctului 10.d., conținutul informațiilor de pe Website; și

iii. toate elementele de design de pe Website, toate textele și grafica, software-ul, fotografiile, videoclipurile, muzica, sunetele, selectarea și aranjamentul lor, precum și toate compilațiile de software; codurile și programele informatice aferente (inclusiv appleturile și scripturile) sunt deținute sau utilizate de top-siteuri-matrimoniale.ro sub licență. Utilizatorul nu va obține și se angajează să nu obțină niciun drept asupra bunurilor vizate de drepturile de proprietate intelectuală menționate. Toate drepturile sunt rezervate.

b. Niciunul dintre elementele enumerate la 10.a. nu poate fi reprodus, distribuit, copiat, publicat, descărcat, afișat, partajat sau transmis sub nicio formă și în niciun mod și nu poate fi vândut, închiriat, sublicențiat, utilizat pentru a crea opere derivate sau exploatat în alt mod fără consimțământul prealabil expres al top-siteuri-matrimoniale.ro. Cu toate acestea, utilizatorul are dreptul de a descărca și de a afișa conținutul Website-ului pe ecranul computerului (inclusiv o tabletă sau un smartphone), de a stoca conținutul respectiv în format electronic pe un hard disk (dar nu pe un server sau un alt dispozitiv conectat la rețea) și de a tipări o copie a conținutului respectiv pentru uz personal sau necomercial, sub rezerva respectării tuturor drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate. Nu aveți dreptul de a reproduce, modifica, copia, distribui sau utiliza în scopuri comerciale niciun material sau conținut de pe Website fără a obține în prealabil acordul scris al top-siteuri-matrimoniale.ro.

c. Toate drepturile (inclusiv valoarea comercială și, după caz, mărcile comerciale) asupra denumirii top-siteuri-matrimoniale.ro sunt deținute sau licențiate de top-siteuri-matrimoniale.ro. Alte nume de produse și de companii menționate pe Website sunt mărci sau mărci înregistrate ale unor terți.

d. Titlurile, drepturile de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuală aferente conținutului disponibil pe Website sunt deținute de proprietarii sau furnizorii respectivi de conținut și pot fi protejate prin drepturi de autor sau alte legi aplicabile. Sub rezerva drepturilor limitate descrise în secțiunea 10.b, acest Acord nu vă atribuie niciun drept asupra conținutul respectiv.

11. Transferul, Atribuirea

Acești Termeni de utilizare și orice drepturi și licențe acordate în conformitate cu acestea nu pot fi transferate sau atribuite de către dumneavoastră, dar pot fi atribuite de top-siteuri-matrimoniale.ro, fără restricții și fără a vă notifica.

12. Diverse

a. Legislația din România se aplică, excluzând prevederile Convenției ONU privind Contractele de vânzare internațională de bunuri. Prevederile care sunt mai favorabile consumatorului și care nu pot fi excluse prin alegerea clauzelor juridice în conformitate cu legea țării de reședință a consumatorului vor continua să se aplice.

b. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare în orice moment și la discreția noastră. Modificările introduse vor intra în vigoare imediat, iar continuarea utilizării Website-ului va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor schimbări.

c. În cazul în care o clauză sau o prevedere a prezentului Acord este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă în orice țară, acest fapt nu aduce atingere altor termeni sau prevederi ale prezentului Acord și nu invalidează sau anulează clauza sau prevederea în cauză.

d. Acest Acord înlocuiește toate acordurile anterioare referitoare la obiectul acordului și constituie întregul acord între părți.

e. Nicio renunțare la acești Termeni de utilizare nu va fi considerată ca reprezentând o renunțare permanentă sau continuă la această prevedere sau la orice altă prevedere. Nerespectarea sau amânarea exercitării unui drept, a unui remediu legal, a unei prerogative sau a unui privilegiu în temeiul prezentului Acord nu se va considera a fi o renunțare. Exercitarea unică sau parțială a oricărui drept, remediu legal sau privilegiu în temeiul Acordului nu le exclude pe celelalte sau utilizarea ulterioară a dreptului respectiv sau a oricăror alte drepturi, remedii legale sau privilegii.